PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Automated Packaging Systems, Inc. (“Automated Packaging Systems,” “wij” of “ons”) respecteert uw privacy en engageert zich voor de bescherming ervan door ons aan dit beleid te houden.  

Dit beleid beschrijft de types informatie die we mogelijk verzamelen over u of die u mogelijk verschaft wanneer u de website op www.autobag.com en onze andere websites bezoekt, met inbegrip van onze websites die zich op andere topleveldomeinen bevinden of die overgaan in of doorverwijzen naar of van www.autobag.com (onze “Websites”) en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie. 

We hebben onze Websites ontworpen met ouders en kinderen in gedachten.  We begrijpen en respecteren de bezorgdheid van onze bezoekers om hun veiligheid wanneer persoonlijke informatie met ons wordt gedeeld.  We engageren ons voor de bescherming van de privacy en de beveiliging van alle persoonlijke informatie die ons wordt verschaft.  Hoewel we redelijke maatregelen nemen om uw vertrouwelijke informatie te beschermen, is Automated Packaging Systems niet aansprakelijk voor het openbaar maken van informatie die werd verkregen door verzendfouten of voor het openbaar maken van informatie verkregen door ongeoorloofde handelingen van derden.

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

 • Op onze Websites; of
 • in e-mail, tekst en andere elektronische berichten tussen u en onze Websites.

Het is niet van toepassing op informatie verzameld door:

 • ons offline of op andere wijze, met inbegrip van andere websites die door ons of derden worden beheerd (inclusief onze gelieerde en dochterondernemingen); of
 • derden (inclusief onze gelieerde en dochterondernemingen).

Lees dit beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie en de manier waarop we daarmee omgaan, te begrijpen. Als u niet akkoord bent met ons beleid en onze praktijken, kunt u ervoor kiezen om onze Websites niet te gebruiken. Door onze Websites te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord en stemt u in met dit privacybeleid. Dit beleid kan soms wijzigen (zie het onderstaande deel getiteld Wijzigingen aan ons Privacy- en Cookiebeleid). Wijzigingen of updates aan het privacybeleid worden onmiddellijk van kracht wanneer ze op de Websites worden gezet en de voortzetting van uw gebruik van de Websites nadat we wijzigingen hebben doorgevoerd, wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Gelieve het beleid dus af en toe te controleren op updates. 

Als u de Websites wilt bekijken, kunt u dat in het algemeen anoniem doen.  Er is geen persoonlijke informatie nodig voor het bekijken van onze Websites.  Als u contact met ons wenst op te nemen voor assistentie in verband met producten, productinformatie of algemene vragen, vragen we om uw persoonlijke informatie in onze formulieren, inclusief maar niet beperkt tot onze formulieren voor Contact/Informatie aanvragen, Service & ondersteuning en Inschrijving op onze E-nieuwsbrief en andere aanvraagformulieren.   Deze informatie helpt ons uw vraag te verwerken en de best mogelijke service te bieden.

Kinderen jonger dan 13 jaar.

We leven de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) na op onze Websites alsook offline.  De privacy van een kind is belangrijk voor ons.  Niemand jonger dan 13 jaar mag persoonlijke informatie naar of op onze Websites verschaffen. We vergaren niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verschaf dan geen informatie op de Websites of op of via een van de functies van de Websites, of verschaf geen informatie over uzelf aan ons, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of eventuele schermnaam of gebruikersnaam die u gebruikt.  Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben vergaard of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie of toestemming van de ouder(s), verwijderen we die informatie.  Persoonlijke informatie met betrekking tot een kind verschaffen, inclusief de naam en leeftijd van het kind, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s).  Een ouder kan op elk moment vragen om zijn/haar persoonlijke informatie en die van hun kind die verzonden is aan ons te bekijken.  Een ouder mag ook vragen om de informatie te verwijderen middels een verzoek naar info@sealedair.com.  

Als een bezoeker van de Websites jonger is dan 18 jaar, moet hij/zij het privacybeleid lezen onder begeleiding van de ouders.

ARTICLE I 

Informatie die we over u vergaren en hoe we deze vergaren.

We vergaren verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze Websites, inclusief informatie:

 • waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie vergaard door de Websites die gedefinieerd wordt als persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie onder de geldende wetgeving (“persoonlijke informatie”); en of
 • over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om onze Websites te bezoeken en gebruiksgegevens.

We vergaren deze informatie:

 • rechtstreeks van u wanneer u ze ons verschaft; en/of
 • automatisch wanneer u door de site navigeert. Automatisch vergaarde informatie kan gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie vergaard via cookies, web beacons en andere traceringstechnologieën omvatten.

Informatie die u ons verschaft. De informatie die we vergaren op of via onze Websites, kan het volgende omvatten:

 • Informatie die u verschaft door formulieren op onze Websites in te vullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, informatie (bv. voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer) verschaft bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, of aanvragen van services door onze formulieren voor Contact/Informatie aanvragen, Inschrijving e-nieuwsbrief, Technische ondersteuning via telefoon of het klantendienst vragenformulier in te vullen of via een ander mechanisme;
 • Informatie vergaard wanneer u een probleem met onze Websites meldt; 
 • Records en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen), wanneer u ons contacteert; en/of

Informatie die we vergaren door middel van technologieën voor automatische gegevensvergaring. Wanneer u navigeert door en interactief bent op onze Websites, gebruiken wij (of een derde door ons aangeduid) mogelijk gebruik van technologieën voor automatische gegevensvergaring om bepaalde informatie over uw apparatuur, browsegedrag en -patronen te vergaren, waaronder:

 • Gegevens van uw bezoeken aan onze Websites, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logs en andere communicatiegegevens en de inhoud die u bezoekt en gebruikt op de Websites.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, de pagina('s) die u aanvraagt, de domeinnaam van de website vanwaar u kunt doorklikken naar de Websites, het besturingssysteem van uw computer en het browsertype.

De informatie die wij (of een derde door ons aangeduid) automatisch vergaren, bestaat uit statistische gegevens en omvat geen persoonlijke informatie.  De informatie wordt bewaard en gebruikt voor verzamelend onderzoek, promotionele doeleinden en voor toekomstige ontwikkeling van de website om uw behoeften beter te begrijpen en onze producten en services te verbeteren, om onze Websites te verbeteren en om betere en meer gepersonaliseerde service te bieden, onder meer door ons in staat te stellen om:

 • de omvang van ons doelpubliek en de gebruikspatronen in te schatten en bepaalde trends en statistieken in verband met gebruikerssessies te analyseren;
 • informatie over uw voorkeuren te bewaren, waardoor we onze Websites kunnen aanpassen aan uw persoonlijke interesses;
 • uw zoekopdrachten te versnellen;
 • te detecteren wanneer u terugkeert naar onze Websites.

De technologieën die wij (of een derde door ons aangeduid) gebruiken voor deze automatische gegevensvergaring, kan het volgende omvatten:

 • Cookies (of browsercookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. In het algemeen gebruiken we cookies om ons te herinneren wie u bent, onze producten en services af te stemmen op uw persoonlijke interesses, de omvang van ons doelpubliek in te schatten en/of uw bezoekpatronen te analyseren. U kunt weigeren om browsercookies te accepteren door de relevante instelling in uw browser te activeren. Als u echter deze instelling selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze Websites. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, publiceert ons systeem cookies wanneer u met uw browser naar onze Websites gaat. 
 • Web Beacons. Pagina's van onze Websites en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die web beacons worden genoemd (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs) die Automated Packaging Systems bijvoorbeeld in staat stelt om het aantal gebruikers die die pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, te tellen en voor statistieken van andere gerelateerde websites (bijvoorbeeld registratie van bepaalde websitecontent en verificatie van systeem- en serverintegriteit).    

Hoe we uw informatie gebruiken:

Wij gebruiken persoonlijke informatie voor wettelijke doeleinden en kunnen informatie die u ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie, gebruiken voor:

 • Om onze Websites en hun inhoud aan u voor te stellen;
 • Om u informatie te bieden die u aanvraagt;
 • Om bestellingen te leveren voor diensten die u via de Website bestelt of voor andere doeleinden waarvoor u de informatie verschaft;
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze Websites of producten of services die we aanbieden of leveren via de Websites;
 • Zodat we de verbintenis die we met u hebben of bijna hebben kunnen uitvoeren
 • In zoverre dat dit nodig is voor onze wettelijke interesses (of die van derden) en de uwe, en fundamentele rechten deze interesses niet overschrijden
 • Waar we gevolg moeten geven aan legale of regulerende instanties
 • Voor vitale interesses
 • Op een andere wijze die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verschaft; of
 • Voor alle andere doeleinden met uw toestemming.

We kunnen eventueel ook uw informatie, inclusief naam en email, gebruiken voor marketing campagnes, en om u te contacteren ivm prudcten en diensten die nuttig voor u zouden kunnen zijn, met uw toestemming of indien we oordelen dat er een noodzaak kan zijn.

Bij het gebruik van uw informatie gaan we altijd uit van uw belangen en uw rechten, en we zullen uw informatie niet gebruiken als uw rechten boven de onze belangen gaan (tenzij we uw toestemming hebben of dit wettelijk noodzakelijk is). Gelieve te noteren dat we uw informatie voor meer dan één wettelijke grond kunnen gebruiken, afhankelijk van de het specifieke doel. We houden uw persoonlijke informatie bij voor zolang als nodig om de doelstellingen waarvoor we ze kregen relevant blijven.

Voor meer informatie kan u tercht op de sectie 'Keuzes hoe we uw informatie gebruiken en beheren' hieronder.

Openbaar maken van uw informatie.

We kunnen verzamelde, niet-persoonlijke informatie over onze gebruikers zonder beperking openbaar maken. 

 • We kunnen persoonlijke informatie openbaar maken die we vergaren of die u verschaft zoals beschreven in dit privacybeleid:
 • Aan onze gelieerde- en dochterondernemingen;
 • Aan contractanten, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om onze onderneming te ondersteunen en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en ze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze aan hen openbaar maken;
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afsplitsing, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Automated Packaging Systems USA, Inc., als goed renderend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of gelijkaardige procedure, waarbij persoonlijke informatie in het bezit van Automated Packaging Systems USA, Inc. over de gebruikers van onze Websites deel uitmaakt van de overgedragen activa;
 • Om het doel waarvoor u de informatie verschaft te kunnen bereiken;
 • Voor alle andere doeleinden die door ons openbaar worden gemaakt wanneer u de informatie verschaft; of
 • Met uw toestemming.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken:

Om een gerechtelijk bevel, wet of wettelijke procedure na te leven, met inbegrip van een overheids- of regelgevingsverzoek;
Om onze Gebruiksvoorwaarden (te vinden op www.autobag.be/Privacybeleid) en andere overeenkomsten op te leggen of toe te passen, inclusief voor facturatie- en vergaringsdoeleinden; of
Als we openbaarmaking noodzakelijk of relevant achten voor het beschermen van de rechten, eigendom of veiligheid van Automated Packaging Systems USA, Inc., onze klanten of anderen. 

Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en openbaar maken.

We streven er naar u de keuze te geven betreffende de informatie die u ons geeft. U hebt het recht om deze informatie te raadplegen, te wijzigen, te wissen, te contesteren of om geïnformeerd te worden hoe uw informatie gebruikt wordt. We hebben systemen gecreëerd om u de controle te geven over uw informatie: 

 • Traceringstechnologieën en reclame. U kunt uw browser instellen om alle of bepaalde browsercookies te weigeren, of u te verwittigen wanneer er cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat bepaalde delen van deze site mogelijk ontoegankelijk zijn of niet naar behoren werken.
 • Communicatie van Automated Packaging Systems.  als u zich wenst uit te schrijven van verdere communicaties, zoals email, post, SMS of telefoonberichten, en u wenst verwijderd te worden uit onze databases, stuur dan gerust een mail naar sales-be@sealedair.com . Gelieve uw volledige contactgegevens te vermelden, zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en email. U kan ook altijd uitschrijven door onderaan de ontvangen mail de link te volgen. Dit uitschrijven geldt niet voor eventuele communicaties rond aangekochte diensten of producten 

Gegevensbeveiliging.

Automated Packaging Systems moet bepaalde informatie vergaren om de Websites te kunnen beheren en uw verzoeken te kunnen uitvoeren of deelname aan bepaalde online activiteiten mogelijk te maken. We hebben redelijke veiligheidsmaatregelen getroffen die ontworpen zijn om de persoonlijke informatie in ons beheer te beveiligen tegen accidenteel verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. We gebruiken praktijken volgens industriële normen, zoals versleutelde opslag en wachtwoordbeveiligingssystemen, om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen.   

Jammer genoeg is de verzending van informatie via he internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie die werd verzonden naar onze Websites niet garanderen. Elke verzending van persoonlijke informatie gebeurt op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen op de Websites.

Wijzigingen aan ons Privacy- en Cookiebeleid.

Dit beleid kan soms wijzigen.  Alle wijzigingen die we aanbrengen aan ons privacybeleid melden we altijd op deze pagina.  Wijzigingen of updates aan het privacybeleid worden onmiddellijk van kracht wanneer ze op de Websites worden gezet en de voortzetting van uw gebruik van de Websites nadat we wijzigingen hebben doorgevoerd, wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Gelieve het beleid dus af en toe te controleren op updates. De datum waarop het privacybeleid het laatst werd herzien staat onderaan deze pagina. Het is uw verantwoordelijkheid om onze Websites en dit privacybeleid regelmatig te bezoeken en lezen om te kijken of er wijzigingen werden aangebracht.

Contactgegevens.

Als u vragen of opmerkingen hebt in verband met dit privacybeleid en onze privacypraktijken, kunt u ons contacteren via: info@sealedair.com

Laatst gewijzigd: 24/5/2018